User Tools

Site Tools


30-19857-amandajane-la-gi

Amandajane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Robinson
Nơi khám phá Sunflower Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19857
Tên thay thế 2000 UC11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1043316
Viễn điểm quỹ đạo 2.4961994
Độ lệch tâm 0.0851788
Chu kỳ quỹ đạo 1274.2815229
Độ bất thường trung bình 78.77485
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53096
Kinh độ của điểm nút lên 268.08970
Acgumen của cận điểm 117.14684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19857 Amandajane (2000 UC11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 2000 bởi L. Robinson ở Sunflower Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19857 Amandajane
30-19857-amandajane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)