User Tools

Site Tools


30-19860-anahtar-la-gi

Anahtar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19860
Tên thay thế 2000 UB52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4637534
Viễn điểm quỹ đạo 3.2497544
Độ lệch tâm 0.1375689
Chu kỳ quỹ đạo 1763.6308456
Độ bất thường trung bình 285.25795
Độ nghiêng quỹ đạo 3.17572
Kinh độ của điểm nút lên 168.26843
Acgumen của cận điểm 142.90453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19860 Anahtar (2000 UB52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19860 Anahtar
30-19860-anahtar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)