User Tools

Site Tools


30-19872-chendonghua-la-gi

19872 Chendonghua (tên chỉ định: 6097 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 9 năm 1960. Nó được đặt theo tên Donghua Chen, nhà thiên văn học nghiệp dư Trung Quốc.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19872 Chendonghua
30-19872-chendonghua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)