User Tools

Site Tools


30-19874-liudongyan-la-gi

19874 Liudongyan (tên chỉ định: 6775 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 9 năm 1960. Nó được đặt theo tên Dongyan Liu, an English major ở Soochow University và interpreter for astronomy events.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19874 Liudongyan
30-19874-liudongyan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)