User Tools

Site Tools


30-19875-guedes-la-gi

Guedes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19875
Tên thay thế 6791 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.2641595
Viễn điểm quỹ đạo 3.0558509
Bán trục lớn 2.6600052
Độ lệch tâm 0.1488139
Chu kỳ quỹ đạo 1584.6091491
Độ bất thường trung bình 262.56728
Độ nghiêng quỹ đạo 13.01163
Kinh độ của điểm nút lên 17.61122
Acgumen của cận điểm 198.36233
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19875 Guedes (6791 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, và T. Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19875 Guedes
30-19875-guedes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)