User Tools

Site Tools


30-19914-klagenfurt-la-gi

Klagenfurt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19914
Đặt tên theo Klagenfurt
Tên thay thế 1973 UK5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0375452
Viễn điểm quỹ đạo 2.8009902
Độ lệch tâm 0.1577843
Chu kỳ quỹ đạo 1374.4353123
Độ bất thường trung bình 15.63852
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01468
Kinh độ của điểm nút lên 46.86252
Acgumen của cận điểm 44.31264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19914 Klagenfurt (1973 UK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1973 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19914 Klagenfurt
30-19914-klagenfurt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)