User Tools

Site Tools


30-19915-bochkarev-la-gi

Bochkarev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19915
Tên thay thế 1974 RX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7849498
Viễn điểm quỹ đạo 2.9264636
Độ lệch tâm 0.2422869
Chu kỳ quỹ đạo 1320.6272363
Độ bất thường trung bình 98.57087
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11841
Kinh độ của điểm nút lên 235.61633
Acgumen của cận điểm 139.00190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19915 Bochkarev (1974 RX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1974 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19915 Bochkarev
30-19915-bochkarev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)