User Tools

Site Tools


30-19916-donbass-la-gi

Donbass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19916
Đặt tên theo Donets Basin
Tên thay thế 1976 QH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8229940
Viễn điểm quỹ đạo 2.6408142
Độ lệch tâm 0.1832113
Chu kỳ quỹ đạo 1217.9002925
Độ bất thường trung bình 210.21869
Độ nghiêng quỹ đạo 6.78041
Kinh độ của điểm nút lên 175.02569
Acgumen của cận điểm 132.49580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19916 Donbass (1976 QH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19916 Donbass
30-19916-donbass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)