User Tools

Site Tools


30-19919-pogorelov-la-gi

19919 Pogorelov (tên chỉ định: 1977 TQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 8 tháng 10 năm 1977. Nó được đặt theo tên Aleksei Pogorelov, a Russian-Ukrainian nhà toán học.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19919 Pogorelov
30-19919-pogorelov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)