User Tools

Site Tools


30-19955-holl-la-gi

19955 Hollý
Tên
Tên Hollý
Tên chỉ định 1984 WZ1
Phát hiện
Người phát hiện M. Antal
Ngày phát hiện 28 tháng 11 năm 1984
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1456183
Bán trục lớn (a) 3.0659620 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6195018 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5124222 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.37 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.13209°
Kinh độ (Ω) 127.85394°
Acgumen (ω) 223.52352°
Độ bất thường trung bình (M) 207.17543°

19955 Hollý là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1960.8690070 ngày (5.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-19955-holl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)