User Tools

Site Tools


30-19970-johannpeter-la-gi

Johannpeter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19970
Tên thay thế 1988 RJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0212637
Viễn điểm quỹ đạo 2.7776611
Độ lệch tâm 0.1576181
Chu kỳ quỹ đạo 1357.5921986
Độ bất thường trung bình 156.51512
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32684
Kinh độ của điểm nút lên 356.97762
Acgumen của cận điểm 292.94425
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19970 Johannpeter (1988 RJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19970 Johannpeter
30-19970-johannpeter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)