User Tools

Site Tools


30-19992-sch-nbein-la-gi

19992 Schönbein là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1640.2651562 ngày (4.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990. Nó được đặt theo tên the chemist Christian Friedrich Schönbein.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-19992-sch-nbein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)