User Tools

Site Tools


30-19994-tresini-la-gi

Tresini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina và G. R. Kastel'
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19994
Đặt tên theo Domenico Trezzini
Tên thay thế 1990 TJ15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2924460
Viễn điểm quỹ đạo 3.2638882
Độ lệch tâm 0.1748351
Chu kỳ quỹ đạo 1691.3596563
Độ bất thường trung bình 295.90321
Độ nghiêng quỹ đạo 8.08869
Kinh độ của điểm nút lên 307.43165
Acgumen của cận điểm 69.24118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

19994 Tresini (1990 TJ15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi L. G. Karachkina và G. R. Kastel' ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19994 Tresini
30-19994-tresini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)