User Tools

Site Tools


30-20002-tillysmith-la-gi

Tillysmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20002
Đặt tên theo Tilly Smith
Tên thay thế 1991 EM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7501491
Viễn điểm quỹ đạo 3.6362691
Độ lệch tâm 0.1387507
Chu kỳ quỹ đạo 2084.2004234
Độ bất thường trung bình 246.02267
Độ nghiêng quỹ đạo 20.22391
Kinh độ của điểm nút lên 280.59692
Acgumen của cận điểm 27.51202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

20002 Tillysmith (1991 EM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring. Nó được đặt theo tên Tilly Smith who saved over one hundred people by recognising the receding water và frothing bubbles of an oncoming Tsunami during 2004 Indian Ocean earthquake.[1]

  1. ^ “Tsunami Family Saved by Schoolgirl's Geography Lesson”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20002 Tillysmith
30-20002-tillysmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)