User Tools

Site Tools


30-20004-audrey-lucienne-la-gi

Audrey-Lucienne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20004
Tên thay thế 1991 GS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0439712
Viễn điểm quỹ đạo 2.4795796
Độ lệch tâm 0.0962979
Chu kỳ quỹ đạo 1242.4320359
Độ bất thường trung bình 134.98448
Độ nghiêng quỹ đạo 9.83792
Kinh độ của điểm nút lên 23.53260
Acgumen của cận điểm 44.62638
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20004 Audrey-Lucienne (1991 GS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20004 Audrey-Lucienne
30-20004-audrey-lucienne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)