User Tools

Site Tools


30-20006-albertus-magnus-la-gi

Albertus Magnus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20006
Đặt tên theo Albertus Magnus
Tên thay thế 1991 GH11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4816769
Viễn điểm quỹ đạo 3.7093115
Độ lệch tâm 0.1982938
Chu kỳ quỹ đạo 1989.2685592
Độ bất thường trung bình 89.54235
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44267
Kinh độ của điểm nút lên 143.89555
Acgumen của cận điểm 3.63898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

20006 Albertus Magnus (1991 GH11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20006 Albertus Magnus
30-20006-albertus-magnus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)