User Tools

Site Tools


30-20007-marybrown-la-gi

Marybrown
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20007
Tên thay thế 1991 LR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8265520
Viễn điểm quỹ đạo 2.9352940
Độ lệch tâm 0.2328387
Chu kỳ quỹ đạo 1341.8885688
Độ bất thường trung bình 186.27204
Độ nghiêng quỹ đạo 14.96655
Kinh độ của điểm nút lên 116.09786
Acgumen của cận điểm 189.10865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20007 Marybrown (1991 LR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 6 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20007 Marybrown
30-20007-marybrown-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)