User Tools

Site Tools


30-20012-ranke-la-gi

Ranke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20012
Đặt tên theo Leopold von Ranke
Tên thay thế 1991 RV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3232626
Viễn điểm quỹ đạo 2.9130394
Độ lệch tâm 0.1126323
Chu kỳ quỹ đạo 1547.3567236
Độ bất thường trung bình 331.18601
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60601
Kinh độ của điểm nút lên 233.21910
Acgumen của cận điểm 139.81464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20012 Ranke (1991 RV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20012 Ranke
30-20012-ranke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)