User Tools

Site Tools


30-20016-rietschel-la-gi

Rietschel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20016
Đặt tên theo Ernst Friedrich August Rietschel
Tên thay thế 1991 TU13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3324394
Viễn điểm quỹ đạo 2.9522080
Độ lệch tâm 0.1172772
Chu kỳ quỹ đạo 1568.8356720
Độ bất thường trung bình 311.39973
Độ nghiêng quỹ đạo 7.99414
Kinh độ của điểm nút lên 333.81621
Acgumen của cận điểm 73.99224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20016 Rietschel (1991 TU13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20016 Rietschel
30-20016-rietschel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)