User Tools

Site Tools


30-20019-yukiotanaka-la-gi

20019 Yukiotanaka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1598.0952126 ngày (4.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-20019-yukiotanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)