User Tools

Site Tools


30-20024-mayr-mart-nez-la-gi

20024 Mayrémartínez là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1573.3309908 ngày (4.31 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-20024-mayr-mart-nez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)