User Tools

Site Tools


30-20060-johannforster-la-gi

20060 Johannforster là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1960.7627411 ngày (5.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-20060-johannforster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)