User Tools

Site Tools


30-20073-yumiko-la-gi

Yumiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi và H. Fujii
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20073
Tên thay thế 1994 AN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1541422
Viễn điểm quỹ đạo 2.4464686
Độ lệch tâm 0.0635408
Chu kỳ quỹ đạo 1274.3146311
Độ bất thường trung bình 308.06198
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59552
Kinh độ của điểm nút lên 305.51536
Acgumen của cận điểm 271.96976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20073 Yumiko (1994 AN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi và H. Fujii ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20073 Yumiko
30-20073-yumiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)