User Tools

Site Tools


30-20074-laskersch-ler-la-gi

20074 Laskerschüler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1266.6647338 ngày (3.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-20074-laskersch-ler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)