User Tools

Site Tools


30-20081-occhialini-la-gi

Occhialini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti và M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20081
Đặt tên theo Giuseppe Occhialini
Tên thay thế 1994 EE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2324376
Viễn điểm quỹ đạo 2.6741034
Độ lệch tâm 0.0900157
Chu kỳ quỹ đạo 1403.5134777
Độ bất thường trung bình 287.74758
Độ nghiêng quỹ đạo 7.64433
Kinh độ của điểm nút lên 135.79032
Acgumen của cận điểm 6.75288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

20081 Occhialini (1994 EE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1994 bởi V. Goretti và M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20081 Occhialini
30-20081-occhialini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)