User Tools

Site Tools


30-20084-buckmaster-la-gi

Buckmaster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20084
Tên thay thế 1994 GU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0191704
Viễn điểm quỹ đạo 2.5806818
Độ lệch tâm 0.1220716
Chu kỳ quỹ đạo 1273.9994513
Độ bất thường trung bình 319.55198
Độ nghiêng quỹ đạo 21.96208
Kinh độ của điểm nút lên 125.66200
Acgumen của cận điểm 124.35652
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

20084 Buckmaster (1994 GU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20084 Buckmaster
30-20084-buckmaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)