User Tools

Site Tools


30-20102-takasago-la-gi

20102 Takasago (tên chỉ định: 1995 BP15) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 31 tháng 1 năm 1995. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Takasago ở Hyōgo Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20102 Takasago
30-20102-takasago-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)