User Tools

Site Tools


30-20103-de-vico-la-gi

de Vico
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Calanca
Nơi khám phá Cavezzo
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20103
Đặt tên theo Francesco de Vico
Tên thay thế 1995 JK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1206084
Viễn điểm quỹ đạo 2.6289254
Độ lệch tâm 0.1070246
Chu kỳ quỹ đạo 1336.6875279
Độ bất thường trung bình 132.18214
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14709
Kinh độ của điểm nút lên 131.18320
Acgumen của cận điểm 176.02580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20103 de Vico (1995 JK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1995 bởi R. Calanca ở Cavezzo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20103 de Vico
30-20103-de-vico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)