User Tools

Site Tools


30-20106-morton-la-gi

Morton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. D. Balam
Nơi khám phá National Research Council of Canada
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20106
Tên thay thế 1995 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2223944
Viễn điểm quỹ đạo 3.0676556
Độ lệch tâm 0.1597832
Chu kỳ quỹ đạo 1571.2420800
Độ bất thường trung bình 300.56136
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34275
Kinh độ của điểm nút lên 323.20091
Acgumen của cận điểm 104.30630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20106 Morton (1995 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1995 bởi D. D. Balam ở National Research Council of Canada.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20106 Morton
30-20106-morton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)