User Tools

Site Tools


30-20107-nanyotenmondai-la-gi

20107 Nanyotenmondai là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1420.2337547 ngày (3.89 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-20107-nanyotenmondai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)