User Tools

Site Tools


30-20109-alicelandis-la-gi

Alicelandis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. L. Tonry
Nơi khám phá Michigan-Dartmouth-MIT Observatory
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20109
Tên thay thế 1995 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9773284
Viễn điểm quỹ đạo 3.1872886
Độ lệch tâm 0.2342788
Chu kỳ quỹ đạo 1515.6907464
Độ bất thường trung bình 48.32119
Độ nghiêng quỹ đạo 9.26240
Kinh độ của điểm nút lên 103.59422
Acgumen của cận điểm 215.36941
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

20109 Alicelandis (1995 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1995 bởi J. L. Tonry ở Michigan-Dartmouth-MIT Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20109 Alicelandis
30-20109-alicelandis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)