User Tools

Site Tools


30-20120-ryugatake-la-gi

Ryugatake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20120
Tên thay thế 1995 WB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2291213
Viễn điểm quỹ đạo 3.0353037
Độ lệch tâm 0.1531378
Chu kỳ quỹ đạo 1559.8392690
Độ bất thường trung bình 31.40357
Độ nghiêng quỹ đạo 12.80221
Kinh độ của điểm nút lên 253.70073
Acgumen của cận điểm 96.27554
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20120 Ryugatake (1995 WB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20120 Ryugatake
30-20120-ryugatake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)