User Tools

Site Tools


30-20135-juels-la-gi

Juels
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20135
Đặt tên theo Charles W. Juels
Tên thay thế 1996 JC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6639102
Viễn điểm quỹ đạo 3.5239770
Độ lệch tâm 0.1389920
Chu kỳ quỹ đạo 1987.7739753
Độ bất thường trung bình 90.83141
Độ nghiêng quỹ đạo 0.89704
Kinh độ của điểm nút lên 35.46766
Acgumen của cận điểm 139.11069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20135 Juels (1996 JC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20135 Juels
30-20135-juels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)