User Tools

Site Tools


30-20136-eisenhart-la-gi

Eisenhart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20136
Tên thay thế 1996 NA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8063240
Viễn điểm quỹ đạo 2.0547992
Độ lệch tâm 0.0643531
Chu kỳ quỹ đạo 979.7695283
Độ bất thường trung bình 156.07155
Độ nghiêng quỹ đạo 24.26361
Kinh độ của điểm nút lên 103.84396
Acgumen của cận điểm 158.58639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20136 Eisenhart (1996 NA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott và đặt tên theo the nhà toán học Luther P. Eisenhart.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20136 Eisenhart
30-20136-eisenhart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)