User Tools

Site Tools


30-20140-costitx-la-gi

Costitx
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Blasco
Nơi khám phá Observatorio Astronomico de Mallorca
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20140
Đặt tên theo Costitx
Tên thay thế 1996 QT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7512668
Viễn điểm quỹ đạo 3.5848136
Độ lệch tâm 0.1315556
Chu kỳ quỹ đạo 2059.6074423
Độ bất thường trung bình 61.54647
Độ nghiêng quỹ đạo 8.80173
Kinh độ của điểm nút lên 161.97202
Acgumen của cận điểm 131.69231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

20140 Costitx (1996 QT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1996 bởi M. Blasco ở Observatorio Astronomico de Mallorca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20140 Costitx
30-20140-costitx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)