User Tools

Site Tools


30-20141-markidger-la-gi

Markidger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Blasco
Nơi khám phá Observatorio Astronomico de Mallorca
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20141
Tên thay thế 1996 RL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8524838
Viễn điểm quỹ đạo 2.6644992
Độ lệch tâm 0.1797694
Chu kỳ quỹ đạo 1239.7271388
Độ bất thường trung bình 127.67010
Độ nghiêng quỹ đạo 7.12175
Kinh độ của điểm nút lên 342.44273
Acgumen của cận điểm 42.31401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20141 Markidger (1996 RL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1996, bởi M. Blasco ở Observatorio Astronomico de Mallorca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20141 Markidger
30-20141-markidger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)