User Tools

Site Tools


30-20151-utsunomiya-la-gi

Utsunomiya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20151
Tên thay thế 1996 TO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7997849
Viễn điểm quỹ đạo 2.8554997
Độ lệch tâm 0.2267777
Chu kỳ quỹ đạo 1297.0979883
Độ bất thường trung bình 92.77218
Độ nghiêng quỹ đạo 11.64483
Kinh độ của điểm nút lên 273.92829
Acgumen của cận điểm 97.87085
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20151 Utsunomiya (1996 TO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20151 Utsunomiya
30-20151-utsunomiya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)