User Tools

Site Tools


30-20155-utewindolf-la-gi

Utewindolf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20155
Tên thay thế 1996 TS11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7986541
Viễn điểm quỹ đạo 2.9064267
Độ lệch tâm 0.2354418
Chu kỳ quỹ đạo 1317.9656103
Độ bất thường trung bình 115.52519
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22189
Kinh độ của điểm nút lên 9.47670
Acgumen của cận điểm 307.14174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

20155 Utewindolf (1996 TS11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20155 Utewindolf
30-20155-utewindolf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)