User Tools

Site Tools


30-20156-herbwindolf-la-gi

Herbwindolf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20156
Tên thay thế 1996 TU11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0502682
Viễn điểm quỹ đạo 2.4936586
Độ lệch tâm 0.0975787
Chu kỳ quỹ đạo 1250.8361058
Độ bất thường trung bình 117.66251
Độ nghiêng quỹ đạo 7.97814
Kinh độ của điểm nút lên 70.91438
Acgumen của cận điểm 342.22062
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20156 Herbwindolf (1996 TU11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20156 Herbwindolf
30-20156-herbwindolf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)