User Tools

Site Tools


30-20174-eisenstein-la-gi

Eisenstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20174
Tên thay thế 1996 XD20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1530907
Viễn điểm quỹ đạo 2.7002587
Độ lệch tâm 0.1127403
Chu kỳ quỹ đạo 1380.7523052
Độ bất thường trung bình 36.12146
Độ nghiêng quỹ đạo 6.56748
Kinh độ của điểm nút lên 101.09413
Acgumen của cận điểm 300.62258
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20174 Eisenstein (1996 XD20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 12 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20174 Eisenstein
30-20174-eisenstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)