User Tools

Site Tools


30-20197-enriques-la-gi

Enriques
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20197
Tên thay thế 1997 CK22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3872542
Viễn điểm quỹ đạo 3.0011838
Độ lệch tâm 0.1139346
Chu kỳ quỹ đạo 1615.2798293
Độ bất thường trung bình 213.74441
Độ nghiêng quỹ đạo 13.68641
Kinh độ của điểm nút lên 148.17393
Acgumen của cận điểm 336.10933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20197 Enriques (1997 CK22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20197 Enriques
30-20197-enriques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)