User Tools

Site Tools


30-20200-donbacky-la-gi

Donbacky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20200
Tên thay thế 1997 DW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4533823
Viễn điểm quỹ đạo 3.0791387
Độ lệch tâm 0.1131051
Chu kỳ quỹ đạo 1680.4981781
Độ bất thường trung bình 80.64099
Độ nghiêng quỹ đạo 8.29124
Kinh độ của điểm nút lên 337.85841
Acgumen của cận điểm 265.95172
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20200 Donbacky (1997 DW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1997 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20200 Donbacky
30-20200-donbacky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)