User Tools

Site Tools


30-20228-jeanmarcmari-la-gi

Jeanmarcmari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20228
Tên thay thế 1997 XG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2077
Cận điểm quỹ đạo 1
Viễn điểm quỹ đạo 2
Độ lệch tâm 0
Chu kỳ quỹ đạo 1200
Tốc độ vũ trụ cấp 1 2
Độ bất thường trung bình 106.38439
Độ nghiêng quỹ đạo 0
Kinh độ của điểm nút lên 88.33200
Acgumen của cận điểm 333.80795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20228 Jeanmarcmari (1997 XG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20228 Jeanmarcmari
30-20228-jeanmarcmari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)