User Tools

Site Tools


30-20230-blanchard-la-gi

Blanchard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20230
Tên thay thế 1997 XH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1235220
Viễn điểm quỹ đạo 2.5001396
Độ lệch tâm 0.0814544
Chu kỳ quỹ đạo 1283.9037979
Độ bất thường trung bình 355.71510
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56082
Kinh độ của điểm nút lên 345.88733
Acgumen của cận điểm 140.73358
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

20230 Blanchard (1997 XH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20230 Blanchard
30-20230-blanchard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)