User Tools

Site Tools


30-20234-billgibson-la-gi

Billgibson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. W. Buie
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20234
Tên thay thế 1998 AV9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0324177
Viễn điểm quỹ đạo 2.3137147
Độ lệch tâm 0.0647235
Chu kỳ quỹ đạo 1170.0592752
Độ bất thường trung bình 102.97535
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50888
Kinh độ của điểm nút lên 311.75253
Acgumen của cận điểm 210.80529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20234 Billgibson (1998 AV9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1998 bởi M. W. Buie ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20234 Billgibson
30-20234-billgibson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)