User Tools

Site Tools


30-20242-sagot-la-gi

Sagot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20242
Tên thay thế 1998 DN27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1289698
Viễn điểm quỹ đạo 2.6294812
Độ lệch tâm 0.1051837
Chu kỳ quỹ đạo 1340.4537741
Độ bất thường trung bình 72.34375
Độ nghiêng quỹ đạo 4.61071
Kinh độ của điểm nút lên 157.82464
Acgumen của cận điểm 207.70159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20242 Sagot (1998 DN27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi P. Antonini ở Bedoin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20242 Sagot
30-20242-sagot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)