User Tools

Site Tools


30-20246-frappa-la-gi

Frappa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20246
Tên thay thế 1998 ER6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1087266
Viễn điểm quỹ đạo 2.4834220
Độ lệch tâm 0.0815948
Chu kỳ quỹ đạo 1270.8003543
Độ bất thường trung bình 326.20025
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08191
Kinh độ của điểm nút lên 336.78023
Acgumen của cận điểm 201.00015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20246 Frappa (1998 ER6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20246 Frappa
30-20246-frappa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)