User Tools

Site Tools


30-20256-adolfnecka-la-gi

20256 Adolfneckař là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1998.[1] Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Ondřejov ở Cộng hòa Séc bởi P. Pravec.[1] Nó được đặt theo tên Adolf Neckar, một cựu giám đốc của đài thiên văn.[1]

  1. ^ a ă â NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20256 Adolfneckar truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008
30-20256-adolfnecka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)