User Tools

Site Tools


30-20259-alanhoffman-la-gi

Alanhoffman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20259
Tên thay thế 1998 FV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0750930
Viễn điểm quỹ đạo 2.5498612
Độ lệch tâm 0.1026536
Chu kỳ quỹ đạo 1284.4422292
Độ bất thường trung bình 193.93127
Độ nghiêng quỹ đạo 1.43271
Kinh độ của điểm nút lên 277.13969
Acgumen của cận điểm 42.50189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20259 Alanhoffman (1998 FV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20259 Alanhoffman
30-20259-alanhoffman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)