User Tools

Site Tools


30-20264-chauhan-la-gi

Chauhan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20264
Tên thay thế 1998 FV20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9884334
Viễn điểm quỹ đạo 2.8543348
Độ lệch tâm 0.1788030
Chu kỳ quỹ đạo 1376.2393274
Độ bất thường trung bình 339.28984
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38776
Kinh độ của điểm nút lên 94.21957
Acgumen của cận điểm 323.85517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20264 Chauhan (1998 FV20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20264 Chauhan
30-20264-chauhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)